cách Hack/Mod Dragon Project (JP+EN)
Đăng lúc tháng 11 02, 2017 bởi Unknown

YÊU CẦU:

- File Apk: cái này bạn tự tải =))
- Dnspy: https://goo.gl/rPeQMf
- Trước tiên hãy cài .NET Frame Work 4.0 để có thể mở Dnspy:  https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
- Giả lập hoặc điện thoại để test game
- Tool Recompile và Decompile apk:  http://hocmod.pro/uret-android-reverser-toolkit-v1-6-dich-nguoc-dong-goi-ung-dung-apk.t16/
Video hướng dẫn:LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN